Polskie Sztuczne Serce

Polskie Sztuczne Serce

Program Polskie Sztuczne Serce to wyjątkowy projekt Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, założonej w 1991 roku z inicjatywy profesora Zbigniewa Religi. Polskie Sztuczne Serce to program rządowy, który realizowany był w latach 2007 - 2012, a jego początkiem była uchwała Rady Ministrów z 6 marca 2007, dotycząca opracowania i wdrożenia klinicznego polskich protez serca. Koordynatorem akcji została Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, a wybór ten był nieprzypadkowy. Założona w 1991 roku Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii obrała sobie za cel wspieranie rozwoju polskiej kardiologii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej najnowocześniejszych technologii i rozwiązań diagnostycznych oraz leczniczych.

Choroby serca stanowią jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelności, na każdym kroku podkreślana jest zatem ogromna rola profilaktyki, a także możliwość jak najszybszego wdrożenia nowoczesnych terapii. Największym wyzwaniem dla medycyny są przypadki zaawansowanej niewydolności serca, w przebiegu której konieczna może być transplantacja serca. W momencie uruchomienia programu Polskie Sztuczne Serce problem niewydolności serca dotyczył około 500 - 750 tysięcy pacjentów, z czego u kilku tysięcy osób rozwinęła się ciężka niewydolność; do zabiegu transplantacji serca zakwalifikowanych było około 300 osób. Intensywne prace nad protezami serca trwały jeszcze przed rozpoczęciem programu Polskie Sztuczne Serce - przez ponad 15 lat prowadzono prace badawcze nad pozaustrojowym pulsacyjnym systemem wspomagania serca, który jako sztuczna komora wspomagania serca POLVAD włączony został do stosowania klinicznego. Kolejnym krokiem milowym dla polskiej kardiologii było wdrożenie Programu Polskie Sztuczne Serce. W realizowaniu tego programu uczestniczyło aż 40 zespołów z 35 ośrodków badawczych, które zrealizowało 17 zadań badawczych oraz 12 zadań wdrożeniowych.

Realizacja Programu Polskie Sztuczne Serce pozwoliła na opracowanie prototypów protez serca, z których niektóre już są stosowane na pacjentów, a inne poddawane są dalszym badaniom klinicznym. W skład tzw.polskiego systemu wspomagania serca POLCAS weszły następujące prototypy komór:

  • ReligaHeart EXT, czyli pozaustrojowa pulsacyjna proteza do zastosowania we wspomaganiu krótkoterminowym i przedłużonym
  • ReligaHeart IMPL, czyli częściowo wszczepialna pulsacyjna proteza serca
  • sterowniki ReligaHeart PDU - 402, PDU - 501 oraz DUO

Ponadto podczas realizowania Programu Polskie Sztuczne Serce opracowano ponadto prototypy komór ReligaHeart ROT (częściowo wszczepialnych wirowych pomp III generacji) oraz ReligaHeart TOTAL (całkowicie wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca). Obecnie trwają prace nad skomercjalizowaniem protez serca ReligaHeart w celu wprowadzenia ich na światowy rynek. Ponadto trwają intensywne prace nad protezą ReligaHeart PED, czyli pediatryczną pompą wspomagania serca.

System polskiego wspomagania serca POLCAS znajduje zastosowanie u chorych z niewydolnością serca, oczekujących na przeszczep serca. Wykorzystanie POLCAS pozwala wydłużyć okres oczekiwania na przeszczep. System polskiego wspomagania serca jest rozwiązaniem efektywnym i bezpiecznym. Zastosowane w nim materiały są bardzo trwałe i biokompatybilne, a cała konstrukcja jest lekka i ma optymalne rozmiary; zasilanie bateriami umożliwia chorym pełną swobodę poruszania się.