home

nauka-art-przyciski-pracownie.png nauka-art-przyciski-pracownia-sztucznego-serca.png nauka-art-przyciski-pracownia-biocybernetyki.png nauka-art-przyciski-pracownia-bioinzynierii.png nauka-art-przyciski-programy.png nauka-art-przyciski-program-robinheart.png nauka-art-przyciski-program-sztuczne-serce.png nauka-art-przyciski-program-zastawka.png

 

Polskie Sztuczne Serce

"Ze względu na prowadzony tryb życia i sposób odżywiania oraz możliwość wystąpienia powikłań pogrypowych każdemu z nas może przydarzyć się nieodwracalna niewydolność mięśnia sercowego. Wówczas jedynym ratunkiem staje się transplantacja. Niestety tylko co 10 pacjent ma na nią szansę (brak dawców). Pozostali muszą umrzeć. Jedynym wyjściem może być jak najszybsze wdrożenie do praktyki klinicznej w pełni implantowalnego sztucznego serca..."

Prof. Zbigniew Religa
Założyciel Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii


Poziom zaawansowania prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych Programu Polskie Sztuczne Serce

Program Polskie Sztuczne Serce dedykowany jest opracowaniu rodziny protez serca, które pozwolą na stosowanie mechanicznego wspomagania w sposób odpowiedni do potrzeb leczenia różnych chorób serca i poziomów jego niewydolności zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Przewidywanym rezultatem prac badawczych i wdrożeniowych Programu jest grupa protez, obejmująca:

 • pozaustrojową, pulsacyjną komorę wspomagania serca
 • częściowo wszczepialną, pulsacyjną komorę wspomagania serca
 • całkowicie wszczepialną, pulsacyjną komorę wspomagania serca
 • częściowo wszczepialną, długoterminową pompę wirową
 • pozaustrojową, pulsacyjną, pediatryczną komorę wspomagania serca


Opracowane protezy będą przeznaczone, w zależności od konstrukcji, do wspomagania serca pacjenta od kilku tygodni do kilku lat, zgodnie z zakresem przedstawionym na poniższym schemacie:

schemat_protezy_serca.jpg

Schemat przedstawiający czas pracy protezy w zależności od konstrukcji


Dotychczasowa realizacja prac badawczych Programu w okresie do 2008 roku zaowocowała:

 • opracowaniem i wdrożeniem do stosowania klinicznego pozaustrojowego, pneumatycznego systemu wspomagania serca POLCAS-EXT,
 • opracowaniem modelu przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca, dedykowanego dla komory częściowo wszczepialnej,
 • opracowaniem konstrukcji modelu całkowicie wszczepialnej komory wspomagania lewej strony serca
 • opracowaniem nowych technologii inżynierii materiałowej dla modyfikacji powierzchni materiału konstrukcyjnego protezy serca dla obniżenia ryzyka wykrzepiania w długotrwałym kontakcie z krwią i tkankami,
 • opracowanie konstrukcji modelu częściowo wszczepialnej protezy serca.

pozaustrojowa_komora_wspoma.jpg
Pozaustrojowa komora wspomagania POLVAD-MEV

b_1024_768_0_0___images_stories_sterownik_protez_serca.jpg
Sterownik pneumatycznych protez serca POLPDU-402

b_1024_768_0_0___images_stories_model_sterownika.jpg
Model przenośnego sterownika pneumatycznych protez serca POLPDU-501

komora_wspomagania_serca-1842a686.jpg
Model wszczepialnej, pneumatycznej komory wspomagania serca POLVAD-IMPL
z zastosowaniem modyfikacji powierzchni kontaktu z krwią i tkankami poprzez
naniesienie nanowarstwy azotku tytanu metodą ablacji laserowej.

komora_wspomagania_serca_lewa.jpg
Model całkowicie wszczepialnej komory wspomagania lewej strony serca

W okresie od 2000r do 2008r w Pozaustrojowy System Wspomagania Serca POLCAS-EXT wyposażonych zostało 6 klinik kardiochirurgicznych w Polsce:
- II Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie;
- Klinika Kardiochirurgii ŚlAM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
- Klinika Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku;
- Klinika Chirurgii Serca i Naczyń oraz Transplantologii CM UJ w Krakowie;
- Klinika Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr1 Akademii Medycznej w Poznaniu;
- Klinika Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.

System zastosowano do chwili obecnej w leczeniu ponad 200 chorych z krytyczną i przewlekłą niewydolnością serca zarówno jako pomost do transplantacji jak i regeneracji serca. Rozwój klinicznych metod stosowania systemu POLCAS-EXT pozwolił na rozszerzenie zakresu jego stosowania na czas do 6 miesięcy w sposób rutynowy w trzech klinikach: w Warszawie, Zabrzu oraz Gdańsku. Efektem takiego postępowania były przypadki regeneracji mięśnia sercowego po 6 miesiącach u młodych chorych oraz kończone sukcesem transplantacje nawet po wspomaganiu serca pacjenta przez ponad 200 dni.

Skuteczność leczenia niewydolności serca z zastosowaniem technologii mechanicznego wspomagania za pomocą systemu POLCAS-EXT przekracza obecnie 80%. Tak dobre rezultaty wraz z doświadczeniem zdobywanym przez lekarzy kardiochirurgów w polskich klinikach stanowią znakomitą bazę do rozwoju mechanicznego wspomagania serca dla leczenia bardziej zaawansowanych chorób niewydolności serca pod postacią systemu dla stosowania długoterminowego, przez okres co najmniej kilkunastu miesięcy. Do tego celu służą częściowo i całkowicie wszczepialne protezy pulsacyjne, stanowiące rozwinięcie technologii protez pozaustrojowych, jak również dynamicznie rozwijające się w ostatnim czasie na świecie miniaturowe protezy wirowe, wszczepiane bezpośrednio w sąsiedztwo serca pacjenta. Dzięki osiągnięciom Programu Polskie Sztuczne Serce oraz doświadczeniu klinicznemu i badawczemu w zakresie technologii materiałowych i konstrukcyjnych protez serca, skoncentrowanemu wokół Programu, rząd polski uznał za zasadne i celowe ustanowienie rządowego programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”. Rezultatem realizacji tego Programu Wieloletniego będzie opracowanie i wdrożenie do stosowania klinicznego całej rodziny protez, składającej się ze:

 • zmodernizowanego systemu wspomagania serca POLCAS-EXT, składającego się z pozaustrojowej komory wspomagania serca POLVAD-MEV oraz przewoźnego sterownika POLPDU-402, wdrożonej do stosowania klinicznego,
 • częściowo wszczepialnego systemu wspomagania serca, składającego się z wszczepialnej komory wspomagania serca POLVAD-IMPL oraz przenośnego sterownika POLPDU-501, wdrożonej do stosowania klinicznego,
 • całkowicie wszczepialnej komory wspomagania lewej strony serca w postaci prototypu przygotowanego do badań klinicznych
 • wszczepialnej, wirowej pompy krwi w postaci prototypu przygotowanego do badań klinicznych.


Fundacja bierze istotny udział w realizacji Programu Wieloletniego jako jego koordynator oraz wykonawca zadań związanych z opracowaniem konstrukcji protez serca. Powołanie Programu Wieloletniego stawia Polskę wśród europejskich liderów w dziedzinie badań nad technologiami mechanicznego wspomagania serca.

Dynamiczny rozwój stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu chorych oraz rosnące zaawansowanie technologii pomp wspomagania serca stosowanych przez lekarzy na świecie, determinują coraz wyższe wymagania dla technologii opracowywanych w naszym kraju. Fundacja włączyła do Programu Polskie Sztuczne Serce działania skierowane na intensywny rozwój nowych konstrukcji systemów wspomagania serca, opartych o miniaturowe pompy wirowe – odśrodkowe i osiowe. W perspektywie prowadzonych badań oczekuje się, że Program Polskie Sztuczne Serce w latach 2011-2012 wprowadzi do stosowania klinicznego pompy wirowe wszczepialne, wyposażone w lewitujące w polu magnetycznym wirniki, stanowiące najnowsze trendy w konstrukcjach pomp wspomagania serca na świecie.

b_1024_768_0_0___images_stories_idea_konstrukcji.jpg
Idea konstrukcji wszczepialnej, wirowej pompy krwi z zewnętrznym sterownikiem,
zasilaczem bateryjnym i systemem transmisji energii i sygnałów przez powłoki skórne pacjenta.

 

Bardzo dobre wyniki w leczeniu niewydolności serca u dorosłych pacjentów z wykorzystaniem polskich protez spowodowały powstanie dużego zainteresowania i w konsekwencji zapotrzebowania na wykorzystanie pomp wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca u dzieci. Z tego powodu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii zdecydowała się na opracowanie pediatrycznej komory wspomagania serca, przeznaczonej dla dzieci w wieku szkolnym. Ukazanie się prototypu tej komory przewidziane jest na rok 2009, po czym w ciągu kolejnych dwóch lat planuje się wdrożenie jej do stosowania klinicznego.

 

 


© 2012 Siła Serca S.A., ul. Agrestowa 19, 53-006 Wrocław,
tel./fax +48 71 342 29 42, +48 609 280 380
email:
biuro@silaserca.pl